Zdravstvo kot javni prostor:

Družbena integracija in družbena različnost v kontekstu dostopa do zdravstva v Evropi

Domov

Zdravstvo je primer javnega prostora, v katerem se sooblikujejo procesi družbene integracije in socialne enakosti, glede na organizacijo zdravstva pa so možna tudi izključevanja oz. neenake obravnave nekaterih ranljivih in manjšinskih skupin. Čeprav so vprašanja enakosti manjšin osrednja za evropske institucije, pa v nekaterih nacionalnih pravnih predpisih in zdravstveni praksi opažamo odstopanja od evropskih smernic.

Projekt bo potekal v sodelovanju štirih univerz:

Prof. Dr. Florian Steger

Inštitut za zgodovino, filozofijo in etiko medicine
Univerza v Ulmu
Nemčija

Prof. Dr. Zvonka Zupanič-Slavec

Medicinska fakulteta, Inštitut za zgodovino medicine
Univerza v Ljubljani
Slovenija

Prof. Dr. Amir Muzur

Katedra za družbene in humanistične vede v medicini
Univerza na Reki
Hrvaška

Prof. Dr. Paweł Łuków

Fakulteta za filozofijo in sociologijo

Center za bioetiko in biozakonodajo
Univerza v Varšavi
Poljska

Uni Ulm Logo

© 2020