O projektu


Projekt se posveča raznolikosti v zdravstvenih ustanovah, ki vključuje vidike etnične pripadnosti, vere, spola in spolne usmerjenosti tako v splošnem kot tudi v specifičnem družbenem kontekstu. Namen projekta je pridobiti sistematično in poglobljeno znanje o tem, kako in v kolikšni meri se evropske norme in smernice o raznolikosti izvajajo v nacionalnih pravnih predpisih v Nemčiji, Sloveniji, na Hrvaškem in na Poljskem, ter kako jih te države uresničujejo v klinični praksi. Projekt bo preučeval etične, kulturne in normativne vidike vključevanja in izključenosti v zdravstvenem sektorju.


Analizirane bodo smernice in pravni predpisi evropskih institucij ter njihovo izvajanje v nacionalnih zakonodajah. Poleg tega bodo v projektu pregledani statuti, notranji dokumenti, akreditacijske listine, vodilna načela in etične smernice bolnišnic. Raziskovalci bodo opravili intervjuje z zdravstvenimi delavci, strokovnjaki in bolniki, iz katerih bodo razbrali ključne informacije o etičnih vprašanjih, ki se nanašajo na družbeno raznolikost v zdravstvu, in o tem, kako se ta vprašanja rešujejo v vsakodnevni praksi.


Rezultati projekta bodo pregledno in primerjalno informirali o stanju in stopnji izvajanja evropskih smernic glede socialne raznolikosti pri dostopu do zdravstvenega varstva v nemškem, poljskem, slovenskem in hrvaškem nacionalnem pravnem sistemu in v vsakodnevni zdravstveni praksi. Rezultati bodo hkrati podlaga za priporočila za reševanje težav družbenega razlikovanja v zdravstvu. Pomembni bodo za področja, kot so: družbeno zaznavanje raznolikosti, razvoj politik zdravstvenega varstva, zakonodaje in gospodarstva. Boljše razumevanje koncepta raznolikosti v zdravstvu lahko spodbuja spremembe politik na tem in drugih področjih; privede do reform za izboljšanje dostopa do javnih storitev v zakonodajnih sistemih; omogoči boljše družbeno dojemanje pojava raznolikosti; in nenazadnje, izboljša zdravstvene postopke ter tako na splošno zmanjša stroške zdravstvenega varstva. Z osredotočenostjo na etična vprašanja in humanistično perspektivo lahko rezultati projekta izboljšajo kakovost življenja in zdravja manjšinskih skupin v omenjenih državah in v evropskem okviru. Zdravstvenim delavcem bodo rezultati dali vedenje o vključevanju vprašanj družbene raznolikosti v prakso.

Uni Ulm Logo

© 2020