Dejavnosti


November 11th 2019 Ulm, Germany

Workshop at the Institute of the History, Philosophy and Ethics of Medicine, Ulm University:

ARTIFICIAL INTELLIGENCE and mobile device applications in healthcare – chances for the access to healthcare in a diverse society

The developments in the sector of e-health offer substantial opportunities for healthcare, such as securing and improving the medical and nursing provision. Yet, Artificial Intelligence in healthcare is not a vision for the future, it is already used in everyday practice. The aim of the workshop was to point out in which way Artificial Intelligence and mobile device applications are used in healthcare practice, which projects are planed and which opportunities this might provide for access to healthcare in diverse society. Experts from different fields like psychotherapy, information technology and geriatrics highlighted applications and possibilities but also raised ethical questions.


22. september 2019, Varšava, Poljska

Javno predavanje na Univerzi v Varšavi, Inštitut za filozofijo

Prof. dr. Magdalena Środa, (Univerza v Varšavi): Zdravje – dostopno vsakomur?

Pravica do varovanja zdravja je človekova pravica. Ustava Republike Poljske vsem državljanom zagotavlja enak dostop do zdravstvenih storitev, ki se financirajo iz javnih sredstev, ne glede na njihov materialni položaj. Pravičnost v tem pogledu je zaščitena s predpisi EU. Vendar se v praksi ženske, predstavnice spolnih, verskih in kulturnih manjšin ter migranti še vedno srečujejo z neenakim obravnavanjem in diskriminacijo v svojih stikih z zdravstvenimi ustanovami. Med javnim predavanjem je doktorica Magdalena Środa z Univerze v Varšavi govorila o oblikah diskriminacije pri dostopu do zdravstvenega varstva. Predavanju je sledila diskusijska skupina, v kateri so sodelovali prof. dr. Paweł Łuków, dr. Katarzyna Bielińska in mag. Anna Chowaniec. Predavanje je bilo vključeno v sklop prireditev Festivala znanosti.


5. september 2019, Reka, Hrvaška

Mednarodna konferenca na Univerzi na Reki, Medicinska fakulteta, Oddelek za družbene vede in medicinsko humanistiko

Zdravstvo kot javni prostor: socialna integracija in socialna raznolikost v kontekstu dostopa do zdravstvenega varstva v Evropi

Download Plakat public lecture Rijeka


3. september 2019, Reka, Hrvaška

Javno predavanje na Medicinski fakulteti Univerze na Reki

Prof. dr. lhan İlkiliç (Predstojnik Oddelka za zgodovino medicine in etiko, Univerza v Istanbulu, Istanbulska medicinska fakulteta, Istanbul / Capa, Turčija): Etična vprašanja medkulturnosti v zdravstvu.

V večkulturnih družbah so srečanja med zdravniki in pacienti različnih kulturnih okolij vsakdanji pojav. Tako se lahko glede na različno kulturno razumevanje razlikujejo ocene o bolezni, stopnje trpljenja in terapevtskih ciljev. Medkulturni konflikti med zdravniki in pacienti, ki izhajajo iz različnih vrednostnih sistemov, zajemajo širok spekter, ki vključuje različne težave, odvisno od konkretnih vprašanj. Predavanje je predstavilo komunikacijske ovire, kulturne prakse in moralno raznolikost v medkulturnem okolju glede na njihove etične posledice ter razmislilo o medkulturnem odnosu zdravnik in bolnik ter analiziralo nekatere etične koncepte, ki bi lahko pripomogli k legitimiranju medicinskih etičnih odločitev v vrednostno pluralistični družbi.


31. 5. 2019–2. 6. 2019, Ljubljana, Slovenija

Prvo skupno srečanje raziskovalcev pri projektu HERA, Inštitut za zgodovino medicine, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani:

Zdravstvo kot javni prostor: Družbena integracija in družbena različnost v kontekstu dostopa do zdravstva v Evropi

Pripravili: prof. dr. Zvonka Zupanič-Slavec, dr. med., in prof. dr. Mojca Ramšak

Uni Ulm Logo

© 2020