Aktivnosti


26. studentoga 2020., Rijeka, Hrvatska

Online javno predavanje:

doc. dr. sc. Dalida Rittossa (Katedra za kazneno pravo, Pravni fakultet, Sveučilište u Rijeci, Hrvatska):

Obiteljsko nasilje u doba bolesti Covid–19 – uloga zdravstvenog sustava u zaštiti najranjivijih

Rezultati prvih istraživanja o Covid–19 bolesti kao kriminološkom faktoru pokazali su kako za djecu i žrtve obiteljskog nasilja dom nije sigurno mjesto. Prema predviđanjima Fonda UN–a za stanovništvo (UNFPA), tijekom lockdown–a nasilje u obitelji poraslo je za 20 %. Ako bi se proljetni scenarij ponovio, prva 3 mjeseca zabrane napuštanja doma dovela bi do strmoglavog rasta obiteljskog nasilja za dodatnih 15 milijuna slučajeva.
Docentica Rittossa opisala je obilježja nasilja u obitelji i pogled hrvatskog zakonodavca na tu pojavu. Naglasila je i kako je važno žrtvama obiteljskog nasilja omogućiti pristup postojećem sustavu podrške i zaštite njihovih prava za vrijeme Covid–19 krize, pri čemu je uloga zdravstvenih djelatnika ključna.
Tijekom online javnog predavanja izneseni su dobiveni podaci provedene pilot studije između djelatnika udruga ”Centar za nenasilje i ljudska prava – SOS Rijeka“ i ”U.Z.O.R. – Udruga za zaštitu obitelji Rijeka“ i njihovih korisnika. Cilj studije je bio ustanoviti obraćaju li se osobe prema kojima je počinjeno nasilje u obitelji liječnicima i drugom medicinskom osoblju. Na temelju preliminarnih rezultata ovog i drugih srodnih istraživanja predložit će se nadogradnja sustava za zaštitu prava ranjivih žrtava tijekom pandemije.
Online javno predavanje pratili su zdravstveni djelatnici, socijalni radnici i druga zainteresirana javnost.

Članovi hrvatske projektne skupine, Ivana Tutić Grokša i Robert Doričić, te docentica Rittossa, gostovali su u emisiji Planet Ri na Kanalu Ri. U sklopu gostovanja predstavljeno je javno predavanje i HERA projekt.


11. studenog 2019., Ulm, Njemačka

RADIONICA U INSTITUTU ZA POVIJEST, FILOZOFIJU I ETIKU MEDICINE, SVEUČILIŠTE U ULMU:

UMJETNA INTELIGENCIJA i aplikacije za mobilne uređaje u zdravstvu – mogućnosti pristupa zdravstvenoj zaštiti u društvu različitosti 

Razvoj u području e-zdravstva nudi značajne mogućnosti zdravstvenoj zaštiti, poput osiguranja i poboljšanja mjera u cjelokupnom zdravstvenom sustavu. Ipak, umjetna inteligencija u zdravstvu nije vizija budućnosti već se koristi u svakodnevnoj praksi. Cilj radionice bio je ukazati na koji se način umjetna inteligencija i aplikacije za mobilne uređaje koriste u zdravstvenoj praksi, koji se projekti planiraju i koje bi mogućnosti mogli pružiti u pristupu zdravstvenoj zaštiti u društvu različitosti. Stručnjaci iz različitih područja, psihoterapije, informacijske tehnologije i gerijatrije istaknuli su aplikacije i mogućnosti, ali i postavili etička pitanja.


22. rujna 2019., Varšava, Poljska

JAVNO PREDAVANJE NA SVEUČILIŠTU U VARŠAVI, INSTITUTU ZA FILOZOFIJU:

prof. dr. sc. Magdalena Środa (Sveučilište u Varšavi): Zdravlje – dostupno svakome? 

Pravo na zdravstvenu zaštitu je ljudsko pravo. Ustav Republike Poljske jamči svim građanima „jednak pristup zdravstvenim uslugama financiranima iz javnih sredstava, kojeg osiguravaju tijela javne vlasti, bez obzira na materijalni položaj građanina.“ Pravičnost u tom pogledu zaštićena je propisima EU-a. Međutim, u praksi žene, pripadnici seksualnih, vjerskih i kulturnih manjina te migranti suočavaju se i nadalje s nejednakim tretmanom i diskriminacijom pri svojim doticajima sa zdravstvenim ustanovama. Tijekom javnog predavanja, prof. dr. sc. Magdalena Środa sa Sveučilišta u Varšavi govorila je o oblicima diskriminacije u pristupu zdravstvenoj zaštiti. Nakon predavanja slijedila je panel rasprava u kojoj su sudjelovali prof. dr. sc. Paweł Łuków, dr. sc. Katarzyna Bielińska i Anna Chowaniec, mag. Predavanje je uvršteno u program događaja Festivala znanosti.


5. i 6. rujna 2019., Rijeka, Hrvatska

MEĐUNARDONA KONFERENCIJA NA SVEUČILIŠTU U RIJECI, MEDICINSKOM FAKULTETU, KATEDRI ZA DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE ZNANOSTI U MEDICINI:

Zdravstvena zaštita kao javni prostor: Društvena integracija i društvena različitost u kontekstu dostupnosti zdravstvene zaštite u Europi

Download Plakat public lecture Rijeka


3. rujna 2019., Rijeka, Hrvatska

JAVNO PREDAVANJE NA SVEUČILIŠTU U RIJECI, MEDICINSKOM FAKULTETU:

prof. dr. sc. İlhan İlkiliç (pročelnik Katedre za povijest medicine i etiku, Sveučilište u Istanbulu, Medicinski fakultet, Turska):

Etički problemi interkulturalnosti u zdravstvenoj zaštiti..

U multikulturalnim društvima svakodnevna su pojava susreti liječnika i pacijenata iz različitih kultura. Stoga, ovisno o kulturalnom razumijevanju, mogu postojati različite procjene bolesti, značenja određenog stanja, razine patnje i terapijskog cilja. Interkulturalni sukobi liječnika i pacijenata koji proizlaze iz različitih sustava vrijednosti na koje se akteri oslanjaju, pokrivaju široki spektar, uključujući različite probleme i složenosti, ovisno o kojima je konkretnim pitanjima riječ. Predavanje je prikazalo barijere u sporazumijevanju, kulturne prakse i moralnu različitost u interkulturalnom okruženju, s osvrtom na njihove etičke implikacije, promišljalo je interkulturalni odnos liječnik-pacijent te analiziralo neke etičke koncepte koji bi u vrijednosno pluralističkom društvu mogli opravdati naše etičke odluke u medicini.


31. svibnja - 2. lipnja 2019, Ljubljana, Slovenija

1. radni sastanak istraživača HERA projekta, Institut za povijest medicine, Medicinski fakultet, Sveučilište u Ljubljani:

Zdravstvena zaštita kao javni prostor. Društvena integracija i društvena različitost u kontekstu dostupnosti zdravstvene zaštite u Europi

Organizatorice:  prof. dr. sc. Zvonka Zupanič-Slavec i prof. dr. sc. Mojca Ramšak

Uni Ulm Logo

© 2020