O projektu


Istraživanje u okviru projekta usredotočit će se na koncept različitosti koji uključuje aspekte nacionalnosti, vjere, roda i seksualne orijentacije, kako u općem društvenom kontekstu zdravstvene zaštite, sagledane kao javni prostor, tako i u specifičnom kontekstu zdravstvenih ustanova, sagledanih kao javni lokaliteti. Cilj je ovog projekta generirati sustavno i detaljno znanje o tome kako se i u kojoj mjeri europske norme i smjernice o različitosti primjenjuju u nacionalnim zakonskim propisima u Njemačkoj, Sloveniji, Hrvatskoj i Poljskoj te kako se ostvaruju u kliničkoj praksi u tim zemljama. Projekt će proučavati etičke, kulturne i normativne aspekte integracije i isključenosti u zdravstvu.

Tijekom projekta analizirat će se smjernice i pravni propisi institucija Europske unije te njihova primjena u nacionalnim zakonima. Projektom će se evaluirati statute, interne dokumente i akreditacijske povelje bolnica, kao i vodeće principe i smjernice o ovoj temi, a koje izdaju bolnička etička povjerenstva. Osim toga, provodit će se dubinski intervjui s menadžerima u zdravstvu, profesionalcima i pacijentima. Intervjui će pridonijeti ključnim informacijama o etičkim pitanjima nastalima zbog fenomena društvene različitosti u zdravstvenoj zaštiti i načinima kojima se ta pitanja rješavaju u svakodnevnoj praksi.

Rezultati projekta pružit će znanje o stanju i razini primjene europskih smjernica u nacionalnim pravnim sustavima i u svakodnevnoj praksi zdravstvene zaštite. Rezultati projekta omogućit će sveobuhvatnu usporedbu između Njemačke, Slovenije, Hrvatske i Poljske u vezi s pitanjima društvene različitosti i pristupa zdravstvenoj zaštiti. Uz to, rezultati će pružiti osnovu za moguće preporuke namijenjene rješavanju problema nejednakosti u zdravstvu, a koji su povezani s različitošću. Stoga će rezultati istraživanja, osim u području zdravstvene zaštite, biti vrlo važni za područja izvan zdravstva, kao što su: društvena percepcija različitosti, razvoj politika, zakonodavstvo i ekonomija. Bolje razumijevanje koncepta različitosti u zdravstvenoj zaštiti može dovesti do promjena u tome području kao i u drugim područjima distribucije javnih dobara; može dovesti do reformi u pravnim sustavima čiji je cilj poboljšanje pristupa javnim uslugama; omogućit će također sofisticiraniju društvenu percepciju fenomena različitosti; te posljednje, no ne i manje važno, može poboljšati medicinske postupke i samim time općenito smanjiti troškove zdravstvene zaštite. Svojim fokusom na etička pitanja i humanističku perspektivu, rezultati projekta mogu poboljšati kvalitetu života i zdravlja manjinskih skupina u zemljama u kojima se provodi istraživanje kao i na europskoj razini. Rezultati projekta također će profesionalcima u zdravstvu pružiti kritična znanja o tome kako provesti i integrirati pitanje društvene različitosti u svoju praksu.

Uni Ulm Logo

© 2020