Opieka zdrowotna jako przestrzeń publiczna:

Integracja i różnorodność społeczna w kontekście dostępu do opieki zdrowotnej w Europie

Strona domowa

Opieka zdrowotna, rozumiana jako przestrzeń medyczna, stanowi doskonały przykład przestrzeni publicznej, w której zachodzą procesy równości i integracji społecznej. Ogólnie rzecz biorąc, opieka zdrowotna może łączyć różnorodne grupy społeczne w imię wspólnej idei zdrowia i choroby. W zależności od sposobu, w jaki jest zorganizowana, może jednak także pogłębiać podziały społeczne i wykluczenie grup mniejszościowych. Chociaż dla instytucji Unii Europejskiej równe traktowanie mniejszości społecznych stanowi kwestię niezwykle ważną, wytyczne unijne w tym zakresie najczęściej nie mają przełożenia ani na przepisy krajowe, ani na praktykę kliniczną.

Projekt będzie realizowany we współpracy czterech uniwersytetów:

Prof. Florian Steger

Instytut Historii, Filozofii i Etyki Medycznej
Uniwersytet w Ulm
Niemcy

Prof. Zvonka Zupanič-Slavec

Instytut Historii Medycyny
Uniwersytet w Ljubljanie
Słowenia

Prof. Amir Muzur

Katedra Nauk Społecznych i Humanistyki Medycznej, Wydział Medycyny
Universytet w Rijece
Chorwacja

Prof. Paweł Łuków

Wydział Filozofii
Centrum Bioetyki i Bioprawa
Uniwersytet Warszawski
Polska

Uni Ulm Logo

© 2020