Novosti


Poziv za sudjelovanjem na međunarodnoj konferenciji „Zakonske regulative o različitosti u zdravstvu u europskim državama: izazovi za nacionalno zakonodavstvo“, Varšava (Poljska), 4. i 5. ožujka 2020.

Download Call for abstracts

Uni Ulm Logo

© 2020