Aktivnosti


11. studenog 2019., Ulm, Njemačka

RADIONICA U INSTITUTU ZA POVIJEST, FILOZOFIJU I ETIKU MEDICINE, SVEUČILIŠTE U ULMU:

UMJETNA INTELIGENCIJA i aplikacije za mobilne uređaje u zdravstvu – mogućnosti pristupa zdravstvenoj zaštiti u društvu različitosti 

Razvoj u području e-zdravstva nudi značajne mogućnosti zdravstvenoj zaštiti, poput osiguranja i poboljšanja mjera u cjelokupnom zdravstvenom sustavu. Ipak, umjetna inteligencija u zdravstvu nije vizija budućnosti već se koristi u svakodnevnoj praksi. Cilj radionice bio je ukazati na koji se način umjetna inteligencija i aplikacije za mobilne uređaje koriste u zdravstvenoj praksi, koji se projekti planiraju i koje bi mogućnosti mogli pružiti u pristupu zdravstvenoj zaštiti u društvu različitosti. Stručnjaci iz različitih područja, psihoterapije, informacijske tehnologije i gerijatrije istaknuli su aplikacije i mogućnosti, ali i postavili etička pitanja.


22. rujna 2019., Varšava, Poljska

JAVNO PREDAVANJE NA SVEUČILIŠTU U VARŠAVI, INSTITUTU ZA FILOZOFIJU:

prof. dr. sc. Magdalena Środa (Sveučilište u Varšavi): Zdravlje – dostupno svakome? 

Pravo na zdravstvenu zaštitu je ljudsko pravo. Ustav Republike Poljske jamči svim građanima „jednak pristup zdravstvenim uslugama financiranima iz javnih sredstava, kojeg osiguravaju tijela javne vlasti, bez obzira na materijalni položaj građanina.“ Pravičnost u tom pogledu zaštićena je propisima EU-a. Međutim, u praksi žene, pripadnici seksualnih, vjerskih i kulturnih manjina te migranti suočavaju se i nadalje s nejednakim tretmanom i diskriminacijom pri svojim doticajima sa zdravstvenim ustanovama. Tijekom javnog predavanja, prof. dr. sc. Magdalena Środa sa Sveučilišta u Varšavi govorila je o oblicima diskriminacije u pristupu zdravstvenoj zaštiti. Nakon predavanja slijedila je panel rasprava u kojoj su sudjelovali prof. dr. sc. Paweł Łuków, dr. sc. Katarzyna Bielińska i Anna Chowaniec, mag. Predavanje je uvršteno u program događaja Festivala znanosti.


5. i 6. rujna 2019., Rijeka, Hrvatska

MEĐUNARDONA KONFERENCIJA NA SVEUČILIŠTU U RIJECI, MEDICINSKOM FAKULTETU, KATEDRI ZA DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE ZNANOSTI U MEDICINI:

Zdravstvena zaštita kao javni prostor: Društvena integracija i društvena različitost u kontekstu dostupnosti zdravstvene zaštite u Europi

Download Plakat public lecture Rijeka


3. rujna 2019., Rijeka, Hrvatska

JAVNO PREDAVANJE NA SVEUČILIŠTU U RIJECI, MEDICINSKOM FAKULTETU:

prof. dr. sc. İlhan İlkiliç (pročelnik Katedre za povijest medicine i etiku, Sveučilište u Istanbulu, Medicinski fakultet, Turska):

Etički problemi interkulturalnosti u zdravstvenoj zaštiti..

U multikulturalnim društvima svakodnevna su pojava susreti liječnika i pacijenata iz različitih kultura. Stoga, ovisno o kulturalnom razumijevanju, mogu postojati različite procjene bolesti, značenja određenog stanja, razine patnje i terapijskog cilja. Interkulturalni sukobi liječnika i pacijenata koji proizlaze iz različitih sustava vrijednosti na koje se akteri oslanjaju, pokrivaju široki spektar, uključujući različite probleme i složenosti, ovisno o kojima je konkretnim pitanjima riječ. Predavanje je prikazalo barijere u sporazumijevanju, kulturne prakse i moralnu različitost u interkulturalnom okruženju, s osvrtom na njihove etičke implikacije, promišljalo je interkulturalni odnos liječnik-pacijent te analiziralo neke etičke koncepte koji bi u vrijednosno pluralističkom društvu mogli opravdati naše etičke odluke u medicini.


31. svibnja - 2. lipnja 2019, Ljubljana, Slovenija

1. radni sastanak istraživača HERA projekta, Institut za povijest medicine, Medicinski fakultet, Sveučilište u Ljubljani:

Zdravstvena zaštita kao javni prostor. Društvena integracija i društvena različitost u kontekstu dostupnosti zdravstvene zaštite u Europi

Organizatorice:  prof. dr. sc. Zvonka Zupanič-Slavec i prof. dr. sc. Mojca Ramšak

Uni Ulm Logo

© 2020